SPIE

Het bedrijf & zijn sterke punten

SPIE is onafhankelijk Europees leider in multitechnische dienstverlening. Met meer dan 46.400 medewerkers, verspreid over 38 landen, biedt SPIE de volgende diensten aan: Mechanical and Electrical Services, Information & Communications Technology Services, Technical Facility Management.

Om haar klanten te begeleiden in hun ontwikkeling, investeert SPIE in de uitbreiding van haar aanbod op 4 markten:

‘Smart city’: ‘slimme’ inrichting van steden, met name op het vlak van communicatie-infrastructuur, mobiliteit, openbare voorzieningen en veiligheid.

‘E-fficient buildings’: een aanbod aan energieprestatiediensten, gaande van het ontwerp tot de exploitatie en het onderhoud van energiezuinige gebouwen.

‘Energies’: alle diensten die de groep aanbiedt op het vlak van energie, zoals nucleaire en hernieuwbare energie, en ook aardolie en gas.

‘Industry Services’: alle diensten voor de industriesector.

Bij SPIE kan je rekenen op:

een goedemorgen elke ochtend

een job waarbij je wordt onthaald met een programma op maat, zodat je je snel thuis voelt bij SPIE

een job waarin je dagelijks je talenten kan ontwikkelen en die je een springplank biedt naar een duurzame carrière

aandacht en ruimte voor het uitwisselen van ideeën in een gezonde en constructieve werksfeer

respect voor het evenwicht tussen werk en privé dankzij zelfstandigheid en flexibiliteit

de kans om mee te werken aan stimulerende projecten waar je trots op kan zijn in jouw regio!

SPIE Belgium telt 1.800 medewerkers, verdeeld over 17 vestigingen in België en 1 in Luxemburg.

Onze dochterondernemingen zijn onderverdeeld in 5 afdelingen: Industry, Building Systems, ICS (Information and Communication Systems) Infrastructure and Services (maintenance).

De sfeer in het team

Om van SPIE een bedrijf te maken dat ten dienste staat van een duurzame wereld, laten we ons dagelijks leiden door drie essentiële waarden: nabijheid, prestaties en verantwoordelijkheid.

DICHT BIJ ONZE TEAMS, KLANTEN EN PARTNERS

Het management is steeds bereikbaar en beschikbaar, zowel voor onze klanten als voor onze teams en partners.

SPIE staat altijd garant voor de veiligheid van iedereen die op de werf werkt.

Elke medewerker is een ambassadeur van het bedrijf en moet zelfstandig en verantwoordelijk zijn.

Diversiteit is onze troef: de synergie tussen de vakgebieden en culturen van onze medewerkers wordt gestimuleerd dankzij onze werking als netwerk en de solidariteit tussen onze teams.

Onze nabijheid is doordrongen van nieuwsgierigheid, waarbij we een luisterend oor bieden en dromen van een wereld waarin we steeds nauwer samenwerken.

Door zo dicht bij onze klanten te staan, kunnen we hun noden in kaart brengen en begrijpen, om hen de meest gepaste en duurzame oplossingen aan te reiken.

Door dicht bij onze partners te blijven, kunnen wij voor geïntegreerde oplossingen zorgen, die een ecosysteem creëren dat alle betrokkenen ten goede komt en dichter bij elkaar brengt.

PRESTATIES OP ALLE NIVEAUS

Onze groei schept waarde. Dat motiveert onze aandeelhouders om onze ontwikkeling te ondersteunen.

Het stelt onze klanten gerust, motiveert onze medewerkers en trekt talent aan.

Iedereen draagt bij aan onze prestaties. Zowel het management als onze medewerkers verbinden zich ertoe samen onze doelstellingen na te streven. Dat veronderstelt ondernemingszin, aanpassingsvermogen en proactiviteit. Iedereen kan zijn bijdrage aan de resultaten van het bedrijf nagaan.

Maar prestaties zijn niet alleen een resultaat. Ze vormen ook een waarde en een ambitie die iedereen kan delen, ook onze klanten. Zij plukken er immers rechtstreeks de vruchten van, aangezien onze prestaties aan de basis liggen van de hunne.

SOCIALE EN MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID

Voor SPIE mag technologie enkel evolueren met respect voor mens en milieu. Dat engagement vertaalt zich in ethische en verantwoordelijke acties die de prestaties van de medewerkers, de groene economie en de duurzame ontwikkeling van het bedrijf bevorderen.

Dankzij haar aanwezigheid op de werf kan SPIE haar klanten begeleiden bij een duurzame aanpak.

Deze benadering resulteert in partnerschappen op lange termijn met de verschillende economische en sociale spelers.

Elke medewerker is geëngageerd, verantwoordelijk voor de uitrusting en installaties die hem zijn toevertrouwd, en houdt zich aan de strengste veiligheids- en milieunormen.

Hij is ook verantwoordelijk tegenover zijn klanten en partners en spant zich dagelijks in, zodat SPIE haar deadlines en verbintenissen kan nakomen. “We are SPIE. We deliver”

Ze spreken Engels Frans Nederlands
Bedrijf sinds 1900
Aantal werknemers 1850

Artikelen, advies en video's om je toekomstige baan te krijgen!

Mis onze nieuwe artikels, video's en evenementen niet.
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bekijk onze blog