Samusocial

Het bedrijf & zijn sterke punten

Samusocial Brussels is een organisatie die daklozen in het Brusselse Gewest kosteloze sociale noodhulp verstrekt.

Samusocial krijgt elk jaar een mandaat voor het Winterplan dat in Brussel elke nacht meer dan 1.000 daklozen opvangt. Samusocial wil vooral de opgevangen personen helpen en gepersonaliseerde begeleiding voorstellen om hen van straat te halen. De steunverlening gebeurt onmiddellijk, via de mobiele teams of in de noodopvangcentra. Ze is evenwel gericht op begeleiding, soms van heel lange duur, om realistische oplossingen te vinden om de opgevangen personen van straat te halen.

In samenwerking met het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (FEDASIL) organiseert Samusocial ook de opvang en vooropvang van asielzoekers.

Samusocial is een stedelijke voorziening die sociale noodhulp verstrekt en strijdt tegen uitsluiting. Ze wil de persoon opnieuw een menswaardig bestaan laten leiden en, als hij dat wenst, zoeken ze met hem naar een oplossing om niet terug op straat te belanden.

Samusocial ontwikkelde verscheidene huisvestingssystemen, om de omkadering en begeleiding zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de situatie van de opgevangen persoon. Zo zijn er het noodopvangcentrum, de Medihalte, het Familiecentrum, het Winterplan, ‘Housing First’ en het opvangplan voor asielzoekers.

Naast noodopvang verstrekt SamuSocial ook medische consultaties, biedt het een luisterend oor, zorgt het voor psychosociale begeleiding, vervoer en doorverwijzing naar de centra. Deze mobiele hulpteams hebben 4 doelstellingen:

Ontmoeting: contact leggen, “tegemoet treden”, een stap die een tactvolle en professionele benadering van de persoon vergt.
Diagnose: beoordelen van de toestand van de te helpen persoon op medisch-psycho-sociaal vlak.
Verzorging: indien nodig primaire zorgen verstrekken.
Begeleiding en doorverwijzing: naar onze noodopvangcentra en de andere diensten (sociaal, medisch, institutioneel).

De sfeer in het team

Bij Samusocial zijn we er voor de ander. De werknemers hebben er één gemeenschappelijk doel: mensen te helpen.

Coördinatoren van het centrum, verpleegkundigen, artsen, opvoeders, nachtwakers, portiers, technici,… Allemaal geven ze het beste van zichzelf om samen een missie te vervullen die hen na aan het hart ligt: de opvang van daklozen en asielzoekers.

Ze spreken Engels Frans Nederlands
Bedrijf sinds 1999
Aantal werknemers 100

Artikelen, advies en video's om je toekomstige baan te krijgen!

Mis onze nieuwe artikels, video's en evenementen niet.
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bekijk onze blog