Fondation Roi Baudouin

Samen werken aan een betere samenleving

Het bedrijf & zijn sterke punten

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting van openbaar nut die al meer dan veertig jaar ijvert voor een betere samenleving.

De Koning Boudewijnstichting wil bijdragen aan een betere samenleving in België, in Europa en elders in de wereld.

De Stichting is een actor van verandering en innovatie ten dienste van het algemeen belang en van de sociale cohesie. Wij willen een zo groot mogelijke impact door de capaciteit van de organisaties en de individuen die bijdragen aan een betere samenleving te versterken. Wij stimuleren een doeltreffende filantropie van particulieren en bedrijven in België, in Europa en in de wereld.

Onze programma’s zijn duurzaam en beslaan zeer verschillende domeinen:

• sociale rechtvaardigheid en armoede
• gezondheid
• erfgoed en cultuur
• maatschappelijk engagement
• internationaal
• onderwijs en talentontwikkeling
• Europa
• klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

De sfeer in het team

De Koning Boudewijnstichting is een groep enthousiastelingen die altijd in een goed humeur zijn!

Onze waarden

  • integriteit en transparantie
  • pluralisme en onafhankelijkheid
  • respect voor diversiteit
  • solidariteit bevorderen
Ze spreken Engels Frans Nederlands
Bedrijf sinds 1975
Aantal werknemers 93

Artikelen, advies en video's om je toekomstige baan te krijgen!

Mis onze nieuwe artikels, video's en evenementen niet.
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bekijk onze blog