CESI

Bescherming en preventie op het werk!

Het bedrijf & zijn sterke punten

CESI is een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, met als rol te waken over het welzijn van de werknemers in de aangesloten bedrijven. Daartoe staan 320 professionals, arbeidsgeneesheren, ergonomen, ingenieurs, doctors in de wetenschappen en psychologen u bij, zodat u voldoet aan de wettelijke bepalingen, en stimuleren zij uw interne beleid. Dit doen zij aan de hand van analyses, advies, opleidingen en interventies op maat.

Deze diensten voor professionele bijstand begeleiden ondernemingen en organisaties bij het beheer van hun preventiebeleid, verstrekken opleidingen en stellen prestaties voor om het welzijn van de werknemers te verbeteren.

Deze vzw zag in 1968 het licht op initiatief van een groep werkgevers die zich bewust waren van het belang van welzijn op het werk. Vandaag maken 17.000 bedrijven gebruik van onze diensten. Deze ondernemingen uit de overheids- en de privésector hebben 211.000 werknemers in dienst.

De sfeer in het team

CESI hecht veel belang aan transparante communicatie, een luisterend oor voor iedereen en feedback. De vergaderingen paren het nuttige aan het aangename. Er zijn momenten van samenzijn en dialoog met de manager, alsook hartelijke en informele contacten tussen allen. Om een hechte band te smeden tussen de leden van de structuur, worden ontmoetingen zoals het personeelsfeest georganiseerd. Ook wordt veel belang gehecht aan het gezamenlijke middagmaal van de collega’s.

De acties van CESI zijn erop gericht de mens centraal te stellen in de productieactiviteiten, in een economie met respect voor zijn verzuchtingen en arbeid. In de overtuiging dat arbeid de mens in staat stelt om autonoom te zijn, sociale banden te smeden en zich te ontplooien. Zo wijdt CESI al zijn energie aan de ontwikkeling en ontplooiing van de Mens op het werk. Naast deze blijvende betrokkenheid wenst CESI uit te groeien tot een echte speler in de verbetering van de arbeidsvoorwaarden in België.

Wie bij het team aansluit, beheert in alle onafhankelijkheid een klantenportefeuille, zonder daarbij alleen te staan.

Onze waarden

CESI verbindt zich ertoe om haar wettelijke opdrachten uit te voeren, alsook de opdrachten die haar door haar leden worden toevertrouwd. Het huldigt de volgende waarden:

  • Onafhankelijkheid
  • Luisterbereidheid en samenwerking
  • Kwaliteit
Ze spreken Engels Frans Nederlands
Bedrijf sinds 1968
Aantal werknemers 320

Artikelen, advies en video's om je toekomstige baan te krijgen!

Mis onze nieuwe artikels, video's en evenementen niet.
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bekijk onze blog